Egil Kraggerud

B. Bøker, artikler, innledninger m.m.

[B1] "Innledning" i: Vergil: Aeneiden, Sang II, IV og VI. I norsk gjendiktning ved K. Gundelach, Oslo 1967, s.7-17.

[B2] "Hva skjer i Medeias store monolog? (Euripides, Medeia 1021-80)", Museum Tusculanum 36-39, 1979, 45-52 (med tysk resymé).

[B3] "Litt om Ingeborg Refling Hagen, Homer og klassisk tradisjon" i: Av skalden fikk vi landet. Festskrift til Ingeborg Refling Hagens 85-årsdag, Tangen 1980, 145-154.

[B4] (red.): Klassisk og norsk. 12 essays om antikken og den klassiske innflytelse i Norge, Oslo 1982, 224 s. Heri av E.K.: "Forord", s.7-13; "Satire og fritalenhet", s.108-120.

[B5] "Protevs-skikkelsen i 4. Georgica-bok" i: Augusteisk kultur, tverrfaglig seminar, utg. av Det norske institutt i Roma, 1982, red. av E. Østby.

[B6] "Middelalderlatin til torvs. Noen subjektive innhugg", Middelalderforum 10 (Nr. 1/2), 1985, 20-25.

[B7] "Nordmannen Ulv og de danske korsfarere i 1191", Middelalderforum 11 (3/4), 1985, 86-107.

[B8] Klassisk Forum 1986:1: "Polonia classica" s. 17-19, "Norvegia classica", s. 20-21.

[B9] Klassisk Forum 1986:2: "Parvulus Madvigius", s. 49-51.

[B10] Klassisk Forum 1987:1: "Frusta Danica. Om et dansk etterutdanningskurs", s. 6-8, 44.

[B11] "Roma i tekst II: Capitol i Aeneiden", Klassisk Forum 1987:2, s. 53-58.

[B12] "Leiv Amundsen. Minnetale i Det Norske Videnskaps-Akademi, med en bibliografi over L.A.s skrifter. 14 s. som særtrykk.

[B13] "Gresk og latin i norsk", Klassisk Forum 1988:1, s. 18-24.

[B14] "Noen tanker om Roma-instituttet og dets fremtid", Klassisk Forum 1988:2, s. 57- 60;

[B15] Medarbeider i STORE NORSKE leksikon, ny utg. 1986-1989, Kunnskapsforlaget [gresk/romersk mytologi og litteratur, latinsk middelalder].

[B16] "Villa Lante - et brohode for finsk antikkforskning i Roma", Klassisk Forum, 1989:1, s. 32-37.

[B17] "Apollon i Euripides' Alkestis" i: Dionysos og Apollon - Religion og samfunn i antikkens Hellas (En artikkelsamling redigert av T. Eide og T. Hägg), Bergen 1989, s.123-132.

[B18] "Oversetteren Mørland in memoriam", Klassisk Forum 1989:2: s. 8-10;

[B19] "Norsk klassisk filologi og nylatin. Status og visjon", Klassisk Forum 1990:1, s. 51-53.

[B20] Minnetale over professor dr. philos. Knud Henning Mørland (holdt i klassemøte [Det Norske Videnskaps-Akademi] den 1. mars 1990). Med: bibliografi over Mørlands skrifter [utarbeidet av E.K.]. Særtrykk 8 s. [Det norske videnskaps-Akademi Årbok 1990, Oslo 1991, 247-252]

[B21] "Etterord" s. 102-145 i: Marcus Tullius Cicero Om staten. Oversatt, med innledninger og noter av O. Fjeld [Thorleif Dahls Kulturbibliotek], Oslo 1990.

[B22] "Antikke heksametre i moderne drakt" i: Det umuliges kunst. Om å oversette (Red. P. Qvale m. fl.), Oslo 1991, s. 30-45.

[B23] "Tapt og gjenfunnet: Jens Nilssøns 'sorg'", Klassisk Forum 1991:2, s. 63-65

[B24] (red.) KONGEHYLLEST. Skrifter av J. J. Wolf og H. Gunnarssøn. (Oversettelser v/ H. Sejersted, K. Skard og E. K. Innledninger, kommentarer og registre v/ E. K.). [Sem. Lat. Osl. Oslohumanistene i utvalg (1)], Oslo 1991, 226 s.

[B25] "Uttale av latinske tekster i kirkelige musikkverk", Norsk Kirkemusikk 3, 1991, s. 37.

[B26] "Roma i tekst XII: Gracchernes 'elliptiske' mor: En omdisputert innskrift fra Porticus Metelli/ Octaviae", Klassisk Forum 1992:2, s. 48 - 61.

[B27] "Filologiske nøtter i norske latintekster" [I. MHN p. 156,21ff., II. MHN p. 39,20ff., III. "Mosa" i Jens Nilssøns Epideigma, IV. carina hos Jens Nilssøn], Klassisk Forum 1992:2, 27-31.

[B28] "Trenger vi en ny latinsk ordbok?", Klassisk Forum 1993:1, 69-72.

[B29] 2 bidrag i Vestens tenkere, B. I [ISBN 82-03-17285-7]: "Vergil", s. 151-168

og "Boethius", s. 246-256.

[B30] "Nye nøtter fra "norsk" latin" [MNH, p.3,19f.; deaster (Torfaeus) & autophyes i Chron. Carionis, 123; Wergeland SS IV:1, 289,20], Klassisk Forum 1994:1, s. 56-62.

[B30] «Norge og de klassiske språk», Liberalt perspektiv 1994:2, s. 25-28.

[B31] "Roma i tekst XVI: Templet ved Mincius, Vergil og romersk virkelighet", Klassisk Forum 1994:2, s. 69-82.

[B32] «'Norske' latinnøtter igjen» [MHN, p.8,2; Michael Jonae Threnod. v. 47; Halvards Chron. Car. v. 365], Klassisk Forum 1994:2, s. 101-104.

[B33] "Middelaldernøtter: «Plus» - en nux i lux illuxit", Klassisk Forum 1995:1, 72-80.

[B34] "Middelaldernøtter" [nr. 14 - 21], Klassisk Forum 1995:2, s. 79-87.

[B35] "Kunstnerkeiseren og hans sorti" i: To gode keisere? Roma under Traianus og Hadrianus. En art.-samling redigert av J.H. Schreiner og K. Ødegård, Oslo 1996, 119-130.

[B36] "Grammatikk og tekstfortolkning: observasjoner rundt refleksivitet i latin", Romansk Forum 3, Mai 1996, KRI, 3-17.

[B37] "Steinhard nøtt på kirkemur. Fra Tingelstad gamle kirke på Gran", Klassisk Forumm 1996:1, 79-85.

[B38] "Mot en mer organisert nøttesanking?", Klassisk Forum 1996:2, s. 44-49.

[B39] (på dansk) "Vergil, Homer og det mellemliggende. Om den skibbrudne Æneas" i: Minna Skafte Jensen (ed.): Homer gennem tiden. Historie eller fiktion. Studier fra Sprog og Oldtidsforskning, B. 197, Årg. 1997, nr. 330, s. 30-45 (+ 71-72).

[B40] "12 nøtter - mest havsalte", Klassisk Forum 1997:1, 38-42 [problematiske steder i Profectio Danorum in Hierosolymam].

[B41] "Euripides - den intellektuelle tragiker (485/4 - 406 f.Kr.)" i: Euripides. Seks tragedier, 1997, s. 363-382.

[B42] "Peanuts med moralsk kjerne", Klassisk Forum 1997:2, 82-87.

[B43] Medarbeider i STORE NORSKE, 3. utg., i emnene Antikk litteratur og Antikk religion og mytologi.

[B44] "Fotnoter fra en ikke-retoriker" i: H. Kolstad - A. Aarnes (edd.) Stemmer i tiden. Humanistisk Kollegium Oslo, 1998:1, 296-301.

[B45] "Gamle paranøtter fra Storms Monumenta", Klassisk Forum, 1998:1, 78-84.

[B46] "Latinsk ordbok i ny utgave", Klassisk Forum 1998:2, 49-55.

[B47] "Leiv Amundsen og Klassisk instiutt in memoriam", Klassisk Forum 1998:1.

[B48] "Middelalderlatinisten i Tidemandsgate. Minneord om Vegard Skånland 1923-1998", Klassisk Forum 1998:2, 29-31.

[B49] "Thesaurus linguae Latinae centenarius", Klassisk Forum 1999:2, 55-63.

[B50] "Norske latinnøtter", Klassisk Forum 1999:2, 77-79.

[B51] "Hva slags epos er Aeneiden?", Romansk Forum 10, 1999, 39-51.

[B52] "Theoderiks tekst etter Storm" i: Olavslegenden og den latinske historieskrivning i 1100-tallets Norge (Museum Tusculanum), København 2000, s. 263-280.

[B53] "Ingeborg Refling Hagen og Homer" i: "Eventyrets landeveier" - Foredrag fra Ingeborg-dagene 1995, red. G.A.Steen, Tangen 2000, 132-147.

[B54] "Den konfronterende kommentar: Ibsens Catilina og virkelighetens" i: Megen viden i forskellige hoveder. Om kommentering af nordiske klassikere (Nordisk Netværk for Editionsfilologer. Skrifter. 2), red. af J. Kondrup & K. Kynde, København 2000, s. 138-157.

[B55] "Minneord om Inger Melsen Ekrem (29.4.1938 - 4.3.2000)", Klassisk Forum 2000:1, 44-49.

[B56] "Nuces Norvegico-Latinae", Klassisk Forum 2000:2, 92-94.

[B57] I: Marcus Tullius Cicero: Samtaler på Tusculum, overs. av O. Fjeld, Oslo 2000: "Innledning" s. 7-17; "Etterord: Ciceros svanesang under Caesars diktatur (47-45 f.Kr.)", s. 221-251.

[B58] "Latinnøtter 1458 og 1577", Klassisk Forum 2001:1, s. 61-65.

[B59] "Middelaldernøtter: Nuces Nidrosienses - en pilegrimssang for Olav i nytt lys", Klassisk Forum 2001:1, s. 67-69.

[B60] I: Utvärdering av ämnena latin, grekiska och nygrekiska vid svenska universitet: Högskoleverkets rapportserie 2002:3, 155 s. [Deltager, spesielt ansvarlig for latinen og forskerutdannelsen i latin] (I eget navn:) "Latinutdannelsen i Sverige - sett fra Norge. Noen subjektive inntrykk", s. 133-135.

[B61] "Funerære nøtter - Når de døde taler latin", Klassisk Forum 2002:1, 82-84.

[B62] "Vergils Georgica - en antikk høysang om landbruket" i: Jord og gjerning 2002, Norsk Landbruksmuseum, Ås 2002, s. 11-19 [ISBN 82-92167-02-1, ISSN 0801-7123]

[B63] "Res gerendæ. En filologs avskjedsforelesning", Klassisk Forum 2002:2, 59-66.

[B64] "'Monumenta' anno MMII - Latinske kildeskrifter til norsk middelalder i ny drakt", Klassisk Forum 2002, 87-89. 

[B65] "Olavssekvenser - den kjente og de glemte", Middelalderforum 2002:1, 103-118.

[B66] "Dømt til døden: Sokrates og Boethius" i: Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 19, nr. 3 - Oktober 2002, 11-14 [ISSN 0800-7489].

[B67] "Thesaurus - fortsatt verd en skål", Klassisk Forum 2003:1, 25-27.

[B68] "Theodoricus Monachus i ny utgave" i: Det norske Videnskaps-Akademi Årbok 2001, Oslo 2003, 307-315.

[B69] "Vi skylder Asklepios en hane", Gode Gamle Katta. Jubileumsbok ved Oslo Katedralskoles 850-årsjubileum, Oslo 2003, s. 171-172.

[B70] "De døde språks 'skattkamre'", Klassisk Forum 2003:2, 42-50.

[B71] "Krig og idyll. Vergils 1. ekloge som stemme i tiden" i J.W.Iddeng (red.), Antikke samfunn i krig og fred. Festskrift til Johan Henrik Schreiner [Skrifter utgitt av det norske institutt i Athen. Bind 6], Oslo 2003, 173-189. [ISSN 0802-5231, ISBN 82-7099-378-6].

[B72] "Vår klassiske oversettelsestradisjon: 150 års frigjørelse fra Danmark", Klassisk Forum 2004:1, 87-92.

[B73] "Torfæus og latinistikken" i: Tormod Torfæus mellom Vinland og "Ringenes  herre" [Karmøyseminaret 2004], s. 30-39.

[B74] "Etterord: Cicero før og etter mordet på Caesar. Fra Om gudenes natur til Om vennskapet" i: Marcus Tullius Cicero, Om gudenes natur og Om vennskapet, oversatt av O. Fjeld [Thorleif Dahls Kulturbibliotek], Oslo 2004, s. 206-221.

[B75] "Innledende essay" i: Cicero, Om pliktene (2. utgave), oversatt av H. Mørland [Bokklubbens Kulturbibliotek", Oslo 2004, s. vii-lvi [dvs. 52 sider].

[B76] (red.) Johannes Nicolai. Biskop Jens Nilssøns latinske skrifter. Oversettelser ved M. Heuch Berg, Nils Berg, A. K. Frihagen, E.K., H. Sejersted, K. Skard og B. Tosterud Innledninger, noter og tekstkritikk ved E.K. Oslo 2004, 382 s.

[B77] "Caesars siste ord. Bevingede farvel-replikker", Klassisk Forum  2004 : 2, 101-106.

[B78] Norsk  biografisk leksikon 1999-2005 [ISBN 82-573-0734-3]: "Amundsen, Leiv", "Kleve, Knut" , "Mørland, Knut Henning", "Schreiner, Emil", "Skard, Eiliv", "Thomas, Sigge Wilhelm Pantzerhielm", "Thue, Henning Junghans", "Vandvik, Eirik", "Vibe, Frederik Ludvig".

[B79] "Ibsens Tusculanum, Klassisk Forum  2005 : 1, 52-61.

[B80] Catilina og Ibsen  [Ibsen ad notam 3] Aschehoug i samarbeid med Henrik Ibsens Skrifter, 2005, 197 s.

[B81] "Rubikon, terningkastet og musikkens makt", Klassisk Forum 2005:2, 62-68.

[B82] (ekstern kommentator) Henrik Ibsens Skrifter 1K [historiske sakkommentarer til Catilina 1850 og Catilina [1875 ], s. 65-205, Oslo 2005.

[B83] "Et fond fyller 50" i: Thorleif Dahls Kulturbibliotek 50 år, Aschehoug, Oslo s. 6-13.

[B84] "Vergils død", Klassisk Forum  2007 : 1, 45-50.

[B85] "Et problem i Ibsens Kejser og Galilæer - og dets kuriøse løsning", Klassisk Forum  2007 : 2, 57-60.

[B86] "Et sterkt eksempel på antikkresepsjon i norsk litteratur - Sallust og Ibsen", Klassisk Forum  2008 : 1, 50-57.

[B87] (kommentator i:) Henrik Ibsens Skrifter 6K [en stor del av kommentarene til Kejser og Galilæer  (1873)], s. 323-847, Oslo 2008.

[B88] "Fra en tekstkritiker i anledning av en ny "Vergilius", Klassisk Forum 2008:2, 59-67.

[B89] "Tormod Torfæus' Norgeshistorie som utgivelsesprosjekt", Historisk tidsskrift  87, 2008, 491-497.

[B90] "Montaignes latinske sitater - et utfordrende prosjekt", Klassisk Forum  2009 : 1, 28-37.

[B91] Med dikterne i Augustus' Roma, Oslo 2009, 320 s.

[I. Flerguderi og opplysning i Augustus' Roma. II. Ankomst: Kvegtorvet, Hercules og Aeneiden. III. Forum og Vergil: Diktning og lokalitet. IV. Helteskuet i Aeneiden og gravtalene på Forum. V. "De tolv guder" på Forum, hos Varro og hos Vergil.VI. Horats på Sacra via. VII. Horats' festhymne på Palatinen og på Capitol. VIII. Properts på innvielsesfest. IX. Augustus' og Euanders hus. X. En gudinne til besvær: Kybele og Augustus' dynasti. XI. Anchises' talende taushet og Romas første biblioteker. XII. Horats og omdannelsen av Romas bybilde. XIII. Jupiter Feretrius og problemet Cossus. XIV. Ara Pacis: "Italia" og Vergils Georgica. XV. Pax Augusta, akantusfeltet og 4. ekloge. XVI. Den sårede Aeneas og Apollo Medicus. XVII. Den falne elegiker på Petersplassen. XVIII. Laokoon med filologisk hilsen. XIX. Med Ovid på Forum Augustum. XX. Bygrunnleggeren Aeneas - med og uten urbs. XXI. Horats' gård: realitet og idé.]

[B91] "Barnets fødsel i Vergils 4. ekloge i grammatisk lys", Klassisk Forum  2009 : 2,  34-40.

[B92] "Studiosus Oxoniensis" i: Dr. Johnson 300 år ved Egil Alnæs og Kari Anne Rand, Oslo 2009, s. 131-133 [ISBN 978-82-998296-0-1]

[B93] "Hva behøves i en skoleutgave av Vergil", Klassisk Forum  2010 : 1, 26-29.

[B94] "Philologus perennis", Klassisk Forum  2010 : 2, 107-110.

[B95] "Om et storverk i nordisk latinistikk + ordet superintendens , Klassisk Forum  2011 : 1, 82-88.

[B96] "Den vanskelige begynnelse: klassisk filologi ved UiO fra 1813 til 1845", Klassisk Forum  2011 : 2, 54-63. 

[B97] "Gradicesium = Gran?" i: Årbok for Hadeland  45, 2012, 55-57.

[B98] "Å "oversette" Orestien  i dag", Klassisk Forum  2012 : 1, 21-26.

[B99] "Hellig-Olavs dåp hos Theodoricus Monachus og i hans kilder", Collegium Medievale  2012, 104-123.

[B100]  "Fire "lærere" og fortolkere av romersk litteratur", Klassisk Forum  2012 : 2,  36-41

[B101] "En stor nordisk epigrafiker", Klassisk Forum  2013 : 1, 38-40.

[B102] "Ennius - den store ukjente", Klassisk Forum  2013 : 2, 26-34.

[B103] "Horats og Eurysaces' gravmæle", Klassisk Forum  2014 : 1, 22-31.

[B104] "Noen tanker til alterkledet fra Bilden kirke - bilde versus legende.", Årbok for Hadeland  48, 2015, 25-31.

[B105] "Kong Ethelred og de to Olaver", Heftet Ringerike 87, 2015, 64-69.

[B106] "Thesaurus Linguae Latinae: Vitenskapsakademienes store ordbok", Det Norske Videnskaps-Akademi. Årbok 2014, 364-373.

[B107] "Eneboeren og Olav - men hvilken Olav?", Collegium Medievale 29, 2016, 29-48

[B108] Innledning og fortløpende noter til Ammianus Marcellinus, Romersk historie, oversatt fra latin av Kari Skard [Thorleif Dahls Kulturbibliotek], Aschehoug, Oslo 2016 [ISBN 978-82-03-35936-1]

[B109] "Den norske latinitet - noen spredte tekstkritiske erfaringer", Godt latin - Festskrift til Peter Zeeberg, Renæssanceforum 12, 2017, 45-52.

[B110] "Knut Kleve in memoriam (24.feb.1926 - 11.2.2017)", Klassisk Forum 2017 : 1, 87-89.

[B111] "Historia Norwegie. En analyse av skriftets prolog", Collegium Medievale 33, 2020, 51-72.

January 3 2023 6:35