Egil Kraggerud

[C1] Aischylos: Perserne. I norsk oversettelse med noter og etterord ved E.K., Oslo 1975, 96 s. (Det antikke drama [1]).

[C2] Euripides: Medeia. I norsk oversettelse med noter og etterord ved E.K., Oslo 1979, 104 s. (Det antikke drama [2]) (2. utg., lett revidert og uten noter og etterordet, i Gyldendals Storklassikere, Euripides. Seks tragedier, Oslo 1997, s. 61- 118. - 3. utg. i: Verdensbiblioteket, Nr. 5, Bokklubben, Oslo 2002).

[C3] Boethius: Filosofiens trøst  [De consolatione philosophiae ] oversatt fra latin av E.K. (Thorleif Dahls Kulturbibliotek), Oslo 1981, 161 s.

[C4] Vergil: Aeneiden, bind 1 (bok 1), oversatt med innledning, kommentarer og etterord av E.K., Tangen 1983, 114 s.

[C5] Vergil: Aeneiden, Annen og tredje bok (bind 2), oversatt med kommentarer og etterord av E.K., Tangen  1985, 171 s.

[C6] Vergil: Aeneiden, Fjerde og femte bok (bind 3), oversatt med kommentarer og etterord av E.K., Tangen 1985, 169 s.

[C7] Vergil: Aeneiden, Sjette bok (bind 4), oversatt med kommentarer og etterord av E. K., Tangen 1986, 143 s.

[C8] Euripides: Alkestis. Overs. med komm. og etterord av E.K. (Det antikke drama [IV]), Oslo 1987, 89 s. (Gjenutgitt, lett revidert, og uten noter og etterordet i Gyldendals Storklassikere, Euripides. Seks tragedier, Oslo 1997, s. 7-60).

[C9] Vergil: Aeneiden 7. og 8. bok (bind 5), oversatt med kommentarer og etterord av E.K., Suttung Forlag, Tangen 1989, 177 s.

[C10] Vergil: Aeneiden 9. og 10. bok (bind 6), oversatt med kommentarer og etterord av E.K., Suttung Forlag, Tangen 1989, 162 s.

[C11] Vergil: Aeneiden 11. og 12. bok  (bind 7), oversatt med kommentarer og etterord av E.K, Suttung Forlag, Tangen 1989, 171 s.

[C12] [Anonymus: Pervigilium Veneris] E.K. - G. Scarpa Venus' våkefest [Innledning og oversettelse ved E. K.; illustrasjoner ved G. S.], Altera Forlag, Oslo 1990.

[C13] Halvard Gunnarssøns Akrostikhis med innledning, oversettelse og noter i: E. Kraggerud (red.), Kongehyllest. Skrifter av J.J. Wolf og H. Gunnarssøn, Oslo 1991, 115-208.

[C14] Vergil: Georgica, oversatt med innledning og kommentarer av E.K., Oslo 1994, 146 s. (Proteus' sang om Orfeus og Eurydike fra 4. b. av Georgica er gjenopptrykt i: Greske myter og mysterier  [Verdens hellige skrifter], De norske bokklubbene 2003, 201-207).

[C15] (red.) Euripides. Seks tragedier  [Alkestis, Medeia, Hippolytos, Ifigeneia T, Ifigeneia A., Bakkantinnene]. Ny utg., komm. og etterord ved E.K. [Alk., Med. av E.K. i rev. form, de øvrige av P. Østbye rev. av E.K. med versnummerering].

[C16] Oversatt følgende utdrag i: J.-E. Ebbestad Hansen (red.) Norsk tro og tanke  I (1000-1800), Oslo 1998: C. Aslakssøn: Om den trefoldige himmels natur (1597), s. 293-302; J.E. Gunnerus: Flora Norvegica (1766), s. 511-513; Th. Torfæus: Norges historie  (1711), s. 573-590.

[C17] Oversatt følgende utdrag  i: J.-E. Ebbestad Hansen (red.) Den levende kjærlighets flamme. Kristen mystikk fra Augustin til vår tid  (Ad Fontes-serien), Oslo 2000 [ISBN 82-05-26505-4]: Augustin: Om sjelens storhet: Kap. 33, s. 43-49 (+ s. 245) og Bernard av Clairvaux: Prekener over Høyssangen: Preken VII, s.70-76 (+ 245 f.].

[C18] Faidon. Oversatt med innledning og noter av E.K. i: Platon samlede verker  Bind IV (Vidarforlagets kulturbibliotek), Oslo 2001, s. 7-97. ('Sjelevandringsmyten'). - Publisert på nytt i: Greske myter og mysterier  [Verdens hellige skrifter], De norske bokklubbene 2003, 263-276.

[C19] Jens Nilssøns Elegidion  i:  E. Kraggerud (red.), Johannes Nicolai. Biskop Jens Nilssøns latinske skrifter,  Oslo 2004, 39-112 + 355-358.

[C20] Jens Nilssøns Sylvula  i: E. Kraggerud (red.), Johannes Nicolai. Biskop Jens Nilssøns latinske skrifter,  Oslo 2004, 339-352.

[C21]  Historien om det gamle Vinland av Tormod Torfaeus, oversatt fra latin av E.K. [med latinsk tekst], Erling Skjalgssonselskapet, Stavanger 2004, 122 p.

[C22] Sitater på gresk og latin [i alt 1271] i: Michel de Montaignes Essays, Første, Andre og Tredje bok, Oslo 2004-2008.

[C23] Bonaventura, Sjelens vei til Gud  i: Vestens mystikk  [Verdens hellige skrifter], De norske bokklubbene 2005, 49-113 + 391-396.

[C24] [Platons] "Epigrammer" i: Platon. Samlede verker. Bind IX [Vidarforlagets Kulturbibliotek], Oslo 2008, 269-281.

[C25] Latinkonsulent og kontrollør for den norske oversettelsen av Tormod Torfæus' Historia rerum Norvegicarum , København 1711 [dvs.: Tomus I: Innledningen; Tomus II pp. 237-508; Tomus III pp. 1-638; Tomus IV pp. 1-512]: Tormod Torfæus Norges historie  I , Bergen 2008; Norges historie II , Bergen 2008; Norges historie III , Bergen 2008; Norges historie IV , Bergen 2010.

 [C26] Oversettelse til norsk av Theodoricus' De antiquitate regum Norwagiensium som "Appendix" i A118 pp. 335-378.

 

March 2 2019 7:16