Egil Kraggerud

[D1] Et pensum i middelalderlatin I  Tekster. Utg. av E.K., KRI 1992 (61 s.) (erstatter tidligere Xerox-samling).

[D2] Et pensum i middelalderlatin II Kommentarer, utg. av E.K., Oslo 1993, xi s. + 163 s.

[D3] Et pensum i middelalderlatin: III Oversettelser, Oslo 1994, 56s. [ISBN 82-992697].

[D4] Horats. Romerodene, utgitt med kommentarer av E.K., Klassisk og romansk institutt, Oslo 1994, 99 s.

[D5] 100 latinske tekster til oppgaver og øvelser, Klassisk og romansk institutt, Oslo 1995 [104 s.].

[D6] (medutg.) S. Eitrem, Latinsk grammatikk. 3. utg. v. B. Tosterud Danielsen og E.K., Oslo 1996, 166 s.  [E.K. har rev. syntaksen s. 66-144 og nyskrevet kapitlet om middelalderlatin, s. 145-156] (Nynorsk utg. ISBN 82-03-32252-2).

[D7] (medutg.) Samson Eitrem, Latinsk grammatikk. 3. utg., 2. oppl. 1999 v. B.T. og E.K., 166 s. [Noen rettelser].

[D8] (medutgiver med Bjørg Tosterud) ("Rektorordboken") Latinsk-Norsk Ordbok. Fjerde rev. utg., Cappelens ordbøker, 1998, 746 s. [Cappelens ordbøker] [Oppgradert med senlatinske (kristne) og middelalderlatinske ord]. 3. opplag 2002. [ISBN 82-02-15499-5]. Utgitt i samarbeid med Norsk Klassisk Forbund.

[D9] (medutgiver med Vibeke Roggen og Bjørg Tosterud) LATINSK ORDBOK latin-norsk. Cappelen Damm, 2015, 996 s. [ISBN 978-82-0242323-0]

 

October 11 2016 8:15