Egil Kraggerud

 

[E1] Opposisjonsinnlegg (2. opponent) ved Øivind Andersens dr.-disputas (juni 1976) [Paradeigmata. Beiträge zum Verstäandnis der Ilias], Edda 77, 1977, 78-82.

[E2] J. Børtnes, Episke problemer, Oslo 1980, Edda  80, 1980. 181-183.

[E3]  S. Skard, Classical Tradition in Norway, Edda  81, 1981, 311 -312.

[E4] "Bemerkninger til en ny dansk Agricola-utgave" [Anm. av A.A. Lunds utg. av Tacitus' Agricola, Odense 1981] i: Museum Tusculanum 48-51, 1982, 219-224.

[E5] "Om Vondels imitatio": Anm. av: J.V.D. Vondels drama Gebroeders. Inleiding: K. Langvik-Johannessen. (Leuvense Studien en Textuitgaven, n.r. 5), 2. druk, Leuven 1983 i: Edda  84, 1984, 253-255.

[E6] H. Friis Johansens Fri mands tale - græsk litteratur indtil Alexander den Stores tid, Århus 1984, i: Edda  85, 1985, 257-259.

[E7] "Klassiske fag i NAVF's humaniora-utredning", Klassisk Forum 1986 : 1, s. 25, "Roma-instituttets akter", s. 31-32.

[E8] Klassisk Forum 1986:2: "Symbolae Osloenses", s. 58-59.

[E9] R. Leivestads Nytestamentlig gresk grammatikk. Ny utg. v. B.H. Sandvei, Oslo 1996 i: Klassisk Forum 1996:1,92-98.

[E10] "Kunsthistoriske fotspor i filologisk spotlight" [I H.P. L'Oranges fotspor. Forskning ved Det norske institutt i Roma, Oslo 1996], Klassisk Forum 1997:1, 83-89.

[E11] "Sunniva rediviva", [Anm. av M. Rindal (red.), Selja - heilag stad i 1000 år  med bl.a. S. Borgehammars edisjon av den latinske Sunnivalegenden], Klassisk Forum 1997:2, 116-127.

[E12] Liv Bliksrud, Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel (1999), Klassisk Forum 2000:1, 99-101.

[E13] Torstein Jørgensen og Gastone Saletnich. Synder og pavemakt. Botsbrev fra Den Norske Kirkeprovins og Suderøyene til Pavestolen 1438-1531. Misjonshøgskolens Forlag. Stavanger 2004 i: Collegium Medievale 18, 2005, 168-175.

[E14] "Det nordiske heksameter og den forvandlede "due" " [anm. av Ovids Metamorfoser av Otto Steen Due], Klassisk Forum 2006:1, 101-108 + anm. av Otto Steen Dues oversettelse av Ovids Amores ("Ovids Eskapader"), s. 125-129.

[E15] "Loeb 500", Klassisk Forum  2006 : 2, 52-64.

[E16] Sara Risberg & Kirsi Salonen: Auctoritate Papae. The Church Province of Uppsala and the Apostolic Penitentiary 1410-1526. Diplomatarium Suecanum. Appendix. Acta Pontificum Suecica II. Acta Poenitentiariae. Vol. Ed. Claes Gejrot. Published by the National Archives of Sweden.Stockholm 2008. 520 s. i: Collegium Medievale  23, 2010, 240-243.

[E17]  A.E. Housman. Classical Scholar. Ed. by D.J. Butterfield and C.A. Stray. London (Duckworth) 2009 i: Klassisk Forum  2010 : 2, 107-110.

[E18] Saxo og Snorre. Redigert av J.G. Jørgensen, K. Friis-Jensen og E. Mundal. Museum Tusculanums Forlag. Københavns Universitet 2010. [ISBN 978-87-635-3214-5], Collegium Medieavale  2011, 180-185.

[E19] "Om et storverk i nordisk latinistikk + ordet superintendens " [anmeldelse av Glossarium Suecanum] i: Klassisk Forum  2011 : 1

January 18 2023 2:21